Хөгжлийн Банкнаас ТОСК-ын авсан нийт ₮300 тэрбумын зээл ЧАНАРГҮЙ ангилалд орсон байна

Хөгжлийн Банкнаас ТОСК-ын авсан нийт ₮300 тэрбумын зээл ЧАНАРГҮЙ ангилалд орсон байна

Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны нийт актив болох 3.2 их наяд төгрөгийн 55.4% буюу 1.6 их наяд нь найдваргүй зээлдэгчдийн эзэд болох 25 компанийг өмнө нь зарласан. Тэгвэл үлдсэн 993 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй 17 чанаргүй зээлдэгчдийн жагсаалтыг өнөөдөр олон нийтэд ил болголоо. 

Эдгээр 17 компаниас хамгийн өндөр зээлдэгчид Төрийн Орон сууцны корпорац багтаж байна. ТОСК өмнөх 25 зээлдэгчийн дунд мөн бичигдсэн бөгөөд 143 тэрбум төгрөгийг нэхэмжлэн шүүхэд хандсан талаар Хөгжлийн банк мэдээлсэн. Тэгвэл үүнээс гадна дахиад 167 тэрбум төгрөгийн зээл эргэн төлөгдөөгүйгээс 171.5 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээлийн асуудал үүсжээ. 
  • "Түгээмэлтүмэн хишиг" компани 18.5 тэрбум
  • "Империал гоулд майнинг" компани 16 тэрбум
  • "Петролиум продакшн" 11.5 тэрбум төгрөгийн зээлтэйгээр хамгийн өндөр зээлдэгчид тооцогдож байна.
Газар дээрх дотоод шалгалтын дараа шүүхэд нэхэмжлэх гаргах эсэхийг шийдвэрлэх зээлийн жагсаалт
2022.01.31
Зээлдэгчийн нэр Олгосон огноо Валют Олгосон дүн
(тухайн валютаар)
Зээлийн үлдэгдэл
(тухайн валютаар)
Нийт үлдэгдэл
(тухайн валютаар)
Нийт үлдэгдэл
(төгрөгөөр)
1 ХӨТӨЛ ХХК 10.19.2012 USD 61,265,000 61,212,461 103,773,397 295,702,295,236
  БЭРЭН ГРУПП ХХК 4.16.2014 USD 27,199,550 27,199,550 40,577,399 115,625,298,166
  ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ 5.28.2015 MNT 83,587,839,898 73,587,839,898 96,651,553,645 96,651,553,645
  ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ 10.2.2013 MNT 84,700,000,000 69,105,793,577 74,887,806,099 74,887,806,099
2 МОНПОЛИМЕТ ХХК 10.28.2014 USD 65,000,000 31,642,296 39,853,939 113,563,799,978
3 НВЦ ХХК 9.15.2017 USD 21,000,000 21,000,000 26,010,117 74,115,828,990
4 АЧЛАЛ ТРЕЙД ХХК 10.13.2017 USD 15,000,000 15,000,000 18,429,890 52,515,972,495
5 ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ 9.26.2017 USD 10,599,014 10,599,014 15,209,441 43,339,302,130
6 ТҮГЭЭМЭЛТҮМЭН ХИШИГ ХХК 7.31.2020 MNT 18,517,342,863 18,517,342,863 23,999,756,195 23,999,756,195
7 КРЕДОС ХХК 1.17.2020 JPY 794,339,761 794,339,761 927,206,967 22,846,379,660
  КРЕДОС ХХК 1.17.2020 MNT 2,000,000,000 2,000,000,000 2,286,230,196 2,286,230,196
8 ИМПЕРИАЛ ГОУЛД МАЙНИНГ ХХК 4.2.2019 MNT 16,000,000,000 15,914,665,753 16,532,141,155 16,532,141,155
9 МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК 1.24.2018 JPY 454,804,428 423,220,787 495,723,695 12,214,631,849
  МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК 6.13.2018 MNT 5,000,000,000 2,500,000,000 3,277,730,912 3,277,730,912
10 ПЕТРОЛЕУМ ПРОДАКШН ХХК 6.29.2017 MNT 11,493,520,000 8,859,588,333 12,039,691,808 12,039,691,808
11 ШАНХ МАЙНИНГ ХХК 9.7.2019 MNT 5,600,000,000 5,600,000,000 7,265,195,577 7,265,195,577
12 ГАЗ-ИМПОРТ ХХК 1.4.2018 JPY 223,606,438 223,606,438 290,663,074 7,161,938,149
13 МОДУН ХХК 10.23.2018 MNT 5,800,000,000 5,308,429,474 6,052,452,707 6,052,452,707
14 ПИ СИ ВАЙ ХХК 6.13.2018 MNT 4,000,000,000 3,460,282,286 4,559,347,917 4,559,347,917
15 КОМПЛАНТ ХХК 4.9.2018 MNT 2,820,000,000 2,720,000,000 3,858,857,682 3,858,857,682
16 МОНПЕЛЛЕТС ХХК 9.18.2017 EUR 650,000 604,650 727,073 2,306,530,381
17 СТРОЙ-ИНВЕСТ ХХК 9.21.2017 USD 1,221,111 795,411 807,614 2,301,294,925
              993,104,035,851

Өмнө нь танилцуулсан зээлд ТОСК-той хамааралтай хоёр зээл багтаж байгаа. Уг дүнг нэмж тооцвол 314.5 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдлийг Төрийн Орон Корпорац эргүүлэн төлөөгүй, гэрээний үүргээ хэрэгжүүлээгүй байна гэж үзэхээр байна. 

Шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан зээлийн жагсаалт
2022.01.31
Зээлдэгчийн нэр Олгосон огноо Валют Олгосон дүн (тухайн валютаар) Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр)
1 КЬЮ ЭС СИ ХХК 12.3.2014 USD 71,300,000 53,206,368 74,967,579 213,620,116,133
2 ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ 5.28.2015 USD 50,000,000 29,134,792 41,601,529 118,543,557,769
  ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ 2.5.2016 MNT 19,254,778,631 19,254,778,631 25,649,932,438 25,649,932,438
3 ЭРЭЛ ХХК 8.20.2013 USD 23,000,000 23,000,000 37,398,260 106,566,343,266
  ЭРЭЛ ХХК 7.17.2014 EUR 12,145,000 13,047,124 17,633,738 55,940,388,903
4 КАПИТАЛ БАНК 9.8.2014 MNT 59,593,000,000 51,967,319,255 54,427,828,862 54,427,828,862
5 МОНГОЛ ДРАЙ МИЛК ХХК 5.16.2017 USD 14,964,970 14,470,057 17,350,073 49,439,032,529
6 БЭРЭН ГРУПП ХХК 10.30.2017 USD 11,652,226 11,482,595 15,462,430 44,060,193,430
7 МОНГОЛ МАХ ЭКСПО ХХК 12.13.2017 MNT 31,896,957,843 28,574,358,068 38,965,849,491 38,965,849,491
8 ЭНСАДА-ИСТЕРН ХХК 12.30.2019 MNT 26,856,932,250 26,856,932,250 34,587,000,409 34,587,000,409
9 ПИРАМИД-ОРД ХХК 6.19.2018 MNT 15,000,000,000 15,000,000,000 23,245,972,231 23,245,972,231
10 СОНГОУЛД ХХК 12.28.2017 JPY 699,626,863 699,626,863 797,476,850 19,649,829,591
11 МОНДУЛААН ТРЕЙД ХХК 10.22.2018 MNT 15,000,000,000 13,744,500,000 17,847,436,202 17,847,436,202
12 БАРМОН ХХК 12.23.2019 MNT 13,837,520,380 13,837,520,380 17,064,787,299 17,064,787,299
13 МБҮ ТРЕЙД ХХК 2.13.2018 MNT 11,500,000,000 11,500,000,000 16,806,794,847 16,806,794,847
14 МОНГЕМА ХХК 10.31.2017 JPY 419,347,060 419,347,060 512,115,457 12,618,524,859
15 ЗЭСТ-ӨНДӨР ХХК 8.10.2018 JPY 439,371,650 438,766,875 475,173,932 11,708,285,681
16 ИНЖИР ХХК 1.9.2018 USD 1,959,600 1,959,600 2,680,324 7,637,584,207
17 МОН ЛАА ХХК 8.11.2014 MNT 5,642,970,000 5,155,091,636 7,565,145,894 7,565,145,894
18 ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК 6.4.2018 MNT 5,200,000,000 5,149,805,479 6,758,398,404 6,758,398,404
  ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК 9.12.2017 JPY 138,850,299 57,854,291 69,301,357 1,707,585,440
19 ГАН ХҮДЭР ОРД ХХК 7.6.2017 MNT 5,899,521,512 4,687,229,692 5,507,776,630 5,507,776,630
20 СЭЛЭНГИЙН ГЕРЕФОРД ХХК 11.1.2018 MNT 4,100,000,000 4,100,000,000 5,416,406,606 5,416,406,606
21 МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН ХХК 3.9.2018 MNT 7,270,588,526 2,567,785,729 4,611,789,456 4,611,789,456
22 ДЭД БҮТЭЦ ИНЖЕНЕРИНГ ХХК 9.17.2018 MNT 2,102,031,830 2,102,031,830 2,805,877,807 2,805,877,807
23 БОЛОР ШҮР ХХК 8.30.2017 MNT 2,306,135,046 2,305,285,046 2,377,570,949 2,377,570,949
24 ЧИНГИС ХААН БАНК 8.26.2014 MNT 13,009,106,953 1,028,148,967 1,153,239,192 1,153,239,192
25 ЭРД ХУЛ ХХК 8.30.2017 MNT 700,000,000 517,390,047 598,052,000 598,052,000
              906,881,300,523